Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες (Μέλη)

Σύνδεση Διαχειριστή

Επισκέψεις

352193
ΣήμεραΣήμερα66
ΧτεςΧτες130
Αυτή τη βδομάδαΑυτή τη βδομάδα563
Αυτό το μήναΑυτό το μήνα3544
ΣύνολοΣύνολο352193
IP διεύθυνση:35.175.191.36
Μέλη 0
Επισκέπτες 7

Νόμος 4692 ΦΕΚ 111/12-06-2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Νόμος 4692 ΦΕΚ 111/12-06-2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Άρθρο 4
Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
1. Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο
2. Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
3. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
4. Διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
5. Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση
6. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης
7. Οι κατ΄ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές
8. Οι μαθητές που φοίτησαν σε ξένα σχολεία που λειτουργούν στο εξωτερικό

Άρθρο 5
Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών

Αρθρο 4 παράγραφος 1
α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
Ομάδα Α΄
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηματικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.
β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
Ομάδα Β΄
βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.
ββ) Χημεία.
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
βδ) Θρησκευτικά.
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.
βζ) Οικιακή Οικονομία.
γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.

Αρθρο 4 παράγραφος 6
α) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσηςτουλάχιστον δέκα (10) ή
αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Άρθρο 61
1. Αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά πτυχίων και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητή που φοίτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από το σχολικό έτος 2020-2021, εκδίδονται εφεξής με την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής, εφόσον τα σχετικά δεδομένα υπάρχουν στα σχετικά βιβλία της εκπαιδευτικής μονάδας.

Για να δείτε τον νόμο 4692 ΦΕΚ 111/12-06-2020 πατήστε εδώ.

Copyright © 2021 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.